PONDELOK 7:15-8:00
Odbery
8,00 – 10:00
Akútne stavy
10:00 – 11:00

Telefonická konzultácia

11:00 – 13:00

Preventívne prehliadky

  UTOROK 10:00 – 11:00

Telefonická konzultácia

11:00 – 13:00

Preventívne prehliadky

13:00 – 16:00
Akútne stavy
16:00 – 18:00

Preventívne prehliadky

  STREDA 7:15-8:00
Odbery
8,00 – 10:00
Akútne stavy
10:00 – 11:00

Telefonická konzultácia

11:00 – 13:00

Preventívne prehliadky

  ŠTVRTOK 7:15-8:00
Odbery
8,00 – 10:00
Akútne stavy
10:00 – 11:00

Telefonická konzultácia

11:00 – 13:00

Preventívne prehliadky

  PIATOK 7:15-8:00
Odbery
8,00 – 10:00
Akútne stavy
10:00 – 11:00

Telefonická konzultácia