Postup pri žiadosti o laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia indikujúcim lekárom

Indikujúci lekár vyplní žiadanku na laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia (ďalej len „žiadanka“). Žiadanka obsahuje:

  • meno, priezvisko a rodné číslo pacienta,
  • kód zdravotnej poisťovne pacienta
  • kód choroby, pre ktorú lekár žiada vyšetrenie,
  • vyznačené žiadané vyšetrenie alebo popis vyšetrenia,
  • pečiatku a podpis indikujúceho lekára,
  • dátum realizácie vyšetrenia, ak je určený.

Odborné usmernenie MZSR č: 02032/2014-SZ10. 10.6.2014. Žiadanka na stiahnutie tu.