Objednajte sa na vyšetrenie bez čakania!

Objednjte sa na vyšetrenie bez čakania cez www.ecasenka.sk alebo si vytlačte svoj poradový lístok na vyšetrenie v čakárni ambulancie.

Vitajte na stránke všeobecnej ambulancie Praktikmed

Ambulancia PRAKTIKMED v Rusovciach poskytuje komplexnú, liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore všeobecného lekárstva na základe zmluvného vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Ordinačné hodiny

07:00-08:00
odbery/vstupné vyšetrenia

8:00-13:00
ordinácia ambulancia

10:00-13:00
ordinácia domov dôchodcov

13:00-18:00
ordinácia ambulancia z toho
16:00-18:00
*flexibilný ordinačný čas

07:00-08:00
odbery/vstupné vyšetrenia

8:00-13:00
ordinácia ambulancia

07:00-08:00
odbery/vstupné vyšetrenia

8:00-13:00
ordinácia ambulancia

07:00-08:00
odbery/vstupné vyšetrenia

8:00-11:00
ordinácia ambulancia

7:00 – 7:30 odbery/vstupné vyšetrenia ( pondelok – piatok )

7:30 – 8:00 odbery/akútne telefonické konzultácie

10:00 – 11:00 bežné telefonické konzultácie

*Flexibilný ordinačný čas je  preferenčne určený čas pre poistencov VšZP na vykonanie preventívnych prehliadok, predoperačných vyšetrení, skríningu, komplexnému manažmentu poistencov s chronickými ochoreniami alebo návštevnej službe poistencov.

Počas prevencií a telefonických konzultácií pacientov na bežné vyšetrenia z čakárne neprivolávame!

Naša ambulancia pristúpila k využívaniu zabezpečeného komunikačného kanálu www.ecasenka.sk, ktorá spĺňa požiadavky GDPR.

Postup:

Zadajte na stránke www.ecasenka.sk „praktikmed„, odkliknite „ PRAKTIKMED, spol. s.r.o. – Všeobecná ambulancia“ odkliknite „vstúpte“ následne sa môžete: objednať na vyšetrenie, požiadať o recept, výsledok, poslať krátku správu alebo požiadať COVID PN.

Vedeli ste, že raz za 2 roky máte nárok na zákonnú preventívnu prehliadku hradenú zo Vášho zdravotného poistenia?

Vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia! Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Ak si prajete komplexnejšie vyšetrenie nad rámec zákonnej preventívnej prehliadky, oznámte to prosím zdravotnej sestre počas objednávania sa.

Zavolajte na tel. číslo +421 948 21 21 21 od 15 do 16:00  hod., pondelok až  štvrtok a dohodneme si ďalší postup.

Podľa novely zákona č. č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (tzv. „zákon o lieku“)

Lekár v nemocnici je povinný pacientovi vypísať všetky indikované lieky pri jeho prepustení prednostne na eRecept a  vydať pacientovi lieky na tri dni.

Lekár pracujúci v nemocnici môže poveriť predpisom liekov viazaných na odbornosť lekára (lieky s preskripčným obmedzením) všeobecného lekára pre dospelých, avšak najviac však na 3 mesiace.

Lekár – špecialista  je povinný pacientovi predpísať všetky ním indikované lieky, a to vždy po každom vyšetrení pacienta. Týka sa to liekov viazaných na odbornosť lekára (lieky s preskripčným obmedzením) aj liekov bez preskripčného obmedzenia.

Lekár – špecialista  môže poveriť všeobecného lekár a  výlučne predpisom liekov viazaných na odbornosť lekára (preskripčne obmedzené lieky), a to najviac na 6 mesiacov.

Všeobecný lekár  poverenie nemusí prijať, nie je možné ho za neprijatie nijakým spôsobom sankcionovať a neprijatie nemusí nijakým spôsobom zdôvodniť. V takom prípade pokračuje v preskripcii indikujúci lekár.

Balkánska 279/53, 851 10 Bratislava – Rusovce

Telefón:+421 949 747 656 v pracovné dni od 7:30-8:00 akútne a 10:00 – 11:00 bežne.