Kontakné informácie

  • Balkánska 279/53, 851 10 Bratislava – Rusovce 

  • Telefón:+421 949 747 656 v pracovné dni od 7:30-8:00 akútne a 10:00 – 11:00 bežne.

Ordinačné hodiny

07:00-08:00
odbery/vstupné vyšetrenia

8:00-13:00
ordinácia ambulancia

10:00-13:00
ordinácia domov dôchodcov

13:00-18:00
ordinácia ambulancia z toho
16:00-18:00
*flexibilný ordinačný čas

07:00-08:00
odbery/vstupné vyšetrenia

8:00-13:00
ordinácia ambulancia

07:00-08:00
odbery/vstupné vyšetrenia

8:00-13:00
ordinácia ambulancia

07:00-08:00
odbery/vstupné vyšetrenia

8:00-11:00
ordinácia ambulancia

7:00 – 7:30 odbery/vstupné vyšetrenia ( pondelok – piatok )

7:30 – 8:00 odbery/akútne telefonické konzultácie

10:00 – 11:00 bežné telefonické konzultácie

*Flexibilný ordinačný čas je  preferenčne určený čas pre poistencov VšZP na vykonanie preventívnych prehliadok, predoperačných vyšetrení, skríningu, komplexnému manažmentu poistencov s chronickými ochoreniami alebo návštevnej službe poistencov.

Počas prevencií a telefonických konzultácií pacientov na bežné vyšetrenia z čakárne neprivolávame!

Kde nás nájdete