Ambulancia PRAKTIKMED v Rusovciach poskytuje komplexnú, liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore všeobecného lekárstva na základe zmluvného vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami.

timeline_pre_loader

timeline_pre_loader

Klaudia Lakatošová

asistentka lekára, zdravotná sestra
timeline_pre_loader

v súčasnosti sa s úsmevom stará o pacientov v Praktikmed

pracovala na NÚDCH, detská dermatovenerologická klinika + Praktická ambulancia,

úspešne ukončila Strednú zdravotnícku školu v Nových Zámkoch